DZIAŁAMY ZGODNIE ZE STANDARDAMI

Certyfikaty

Odpowiednia organizacja przyznaje pisemne zaświadczenie (potwierdzenie), które posiada formę certyfikatu. Oświadczenie to stwierdza, że dany produkt, proces, usług, firma lub osoba spełnia wymagania, które zgodne są z daną normą lub standardem. Uzyskanie certyfikatu jest złożonym procesem oceny zgodności.

Od 30 lat świadczymy usługi zgodnie z branżowymi standardami.  Poniższe certyfikaty potwierdzają te działania.