Project info

  • Prace ziemne
  • Nadleśnictwo Lipka

  • 2020

Wykonanie robót budowlanych obejmujących zadanie: odtwarzanie istniejących oczek wodnych, budowa progów kamienno-drewnianych na rowach w leśnictwie Gronowo” Część II

Zakres robót:

  • odtworzenie sródleśnych oczek wodnych
  • budowa progów kamienno-drewnianyc