Realizujemy projekt
współfinansowany ze środków UE

„Rozwój działalności gospodarczej polegający na zakupie wibroprasy z formą na bloczek fundamentowy”

Cel projektu: Rozwój przedsiębiorczości poprzez zakup wibroprasy z formą na bloczek fundamentowy oraz utrzymanie trzech miejsc pracy.
BENEFICJENT: Władysław Szyling P.P.U.H. „HURT-TRANS, KAWIKO”

 

Przedmiotem operacji jest zakup wibroprasy (maszyny wibracyjnej) z formą na bloczek fundamentowy. Wibroprasowanie jest nowoczesnym sposobem produkcji betonowych elementów. Pozwala on na uzyskanie wysokiej jakości betonu o różnorodnych właściwościach, zależnych od przeznaczenia danego produktu. Za cały proces produkcyjny odpowiada wibroprasa, czyli maszyna zagęszczająca i formująca mieszankę betonową. Przy użyciu wibroprasy Wnioskodawca rozpocznie na dużą skalę produkcję betonowych bloczków fundamentowych. Beton służący do produkcji bloczków fundamentowych będzie pochodził z węzła betoniarskiego będącego własnością Wnioskodawcy. Betonowe bloczki fundamentowe to najpopularniejszy materiał do budowania ścian fundamentowych w domach jednorodzinnych. Wytwarzane są z betonu klasy C12/15 lub C16/20, czasem z C20/25. Mieszankę betonową umieszcza się w odpowiednich formach i zagęszcza metodą wibroprasowania. Wytrzymałość bloczków betonowych na ściskanie (obciążenie od budynku) wynosi tyle, ile klasa betonu, z którego zostały wyprodukowane, czyli np. 15 MPa. Bloczki fundamentowe wykorzystuje się do budowania ścian fundamentowych, czasem do budowy ścian piwnic, a także do wykonywania słupów i podmurówek oraz murków oporowych. Są wytrzymałe i odporne na działanie czynników atmosferycznych oraz na zawilgocenie, a także mrozoodporne i niepalne.

 

      „Rozwój działalności gospodarczej firmy Władysław Szyling  P.P.U.H. „HURT-TRANS, KAWIKO poprzez zakup niezbędnych urządzeń”

 

Cel projektu: Rozwój przedsiębiorczości poprzez zakup niezbędnych urządzeń w celu wzrostu potencjału produkcyjnego i usługowego firmy Władysław Szyling P.P.U.H. „HURT-TRANS, KAWIKO” oraz utrzymanie dwóch miejsc pracy.
BENEFICJENT: Władysław Szyling P.P.U.H. „HURT-TRANS, KAWIKO”

Przedmiotem operacji jest zakup:                                                                   

– testera usterek z okablowaniem- narzędzie diagnostyczne. Narzędzia diagnostyczne są częścią podstawowego wyposażenia każdego warsztatu, służą do zdiagnozowania usterek elektronicznych w praktycznie każdym pojeździe. Firma Wnioskodawcy będzie to robiła usługowo. Z uwagi na zaawansowanie technologiczne i rozwój elektroniki w pojazdach jest ono niezbędne do wykrywania i usuwania usterek i błędów,

– myjki ciśnieniowej z podgrzewaniem wody – będzie wykorzystywana zarobkowo przy myciu polbruku i elewacji niskich, samochodów ciężarowych,

– kompresora śrubowego – wykorzystywany będzie podczas wykonywania wszelkiego rodzaju prac  warsztatowych, jak również w trakcie świadczonych usług wulkanizacyjnych (usługowa wymiana kół samochodów ciężarowych),

– silosa (z osprzętem) – służył będzie do produkcji bloczków betonowych powstałych na bazie własnej receptury z użyciem cementu 32,5BV. Zakup ten pozwoli w pełni wykorzystać funkcjonalność istniejącego węzła betoniarskiego.

– agregatu do mikrofiltracji – za pomocą tego urządzenia świadczona  będzie usługa mająca zastosowanie we wszystkich maszynach z układem hydraulicznym typy koparki, polegająca na czyszczeniu oleju (np. aby nie trafił się opiłek metalu).