Informacje

  • Drogi
  • Nadleśnictwo Złotów

  • 2017

Przebudowa dojazdu pożarowego nr 18 w Leśnictwie Wąsosz – ETAP I

Zakres robót:

  • prace przygotowawcze
  • roboty ziemne
  • wykonanie warstwy konstrukcyjnej nawierzchni
  • przebudowa przepustów