Realizujemy projekt
współfinansowany ze środków UE

„Rozwój działalności gospodarczej polegający na zakupie wibroprasy z formą na bloczek fundamentowy”

Cel projektu: Rozwój przedsiębiorczości poprzez zakup wibroprasy z formą na bloczek fundamentowy oraz utrzymanie trzech miejsc pracy.
BENEFICJENT: Władysław Szyling P.P.U.H. „HURT-TRANS, KAWIKO”

 

Przedmiotem operacji jest zakup wibroprasy (maszyny wibracyjnej) z formą na bloczek fundamentowy. Wibroprasowanie jest nowoczesnym sposobem produkcji betonowych elementów. Pozwala on na uzyskanie wysokiej jakości betonu o różnorodnych właściwościach, zależnych od przeznaczenia danego produktu. Za cały proces produkcyjny odpowiada wibroprasa, czyli maszyna zagęszczająca i formująca mieszankę betonową. Przy użyciu wibroprasy Wnioskodawca rozpocznie na dużą skalę produkcję betonowych bloczków fundamentowych. Beton służący do produkcji bloczków fundamentowych będzie pochodził z węzła betoniarskiego będącego własnością Wnioskodawcy. Betonowe bloczki fundamentowe to najpopularniejszy materiał do budowania ścian fundamentowych w domach jednorodzinnych. Wytwarzane są z betonu klasy C12/15 lub C16/20, czasem z C20/25. Mieszankę betonową umieszcza się w odpowiednich formach i zagęszcza metodą wibroprasowania. Wytrzymałość bloczków betonowych na ściskanie (obciążenie od budynku) wynosi tyle, ile klasa betonu, z którego zostały wyprodukowane, czyli np. 15 MPa. Bloczki fundamentowe wykorzystuje się do budowania ścian fundamentowych, czasem do budowy ścian piwnic, a także do wykonywania słupów i podmurówek oraz murków oporowych. Są wytrzymałe i odporne na działanie czynników atmosferycznych oraz na zawilgocenie, a także mrozoodporne i niepalne.